Van de voorzitter

Lieve dames,

We sluiten een prachtig jaar af. We hebben ons 60-jarig bestaan op een mooie manier kunnen vieren. Bijna alle
leden hebben het meebeleefd en het was een prachtig feest.
Met het jaar 2020 breekt een nieuw decennium aan. Wat gaan we hierin mee maken met elkaar? Het voort-bestaan van ons gilde is een belangrijk punt.

Hoewel we gelijk blijven in aantal leden, hebben we te maken met vergrijzing van onze leden. Maar wie je ook bent, iedereen heeft capaciteiten en die willen we graag benutten om onze club met verve te laten voortbestaan. Want met vrouwen bij elkaar worden toch de waarden gedeeld en ook de gezelligheid. Er voor elkaar zijn, daar doen we het voor.

Met deze gedachte in het achterhoofd heeft het 5-koppige bestuur weer een mooi programma in elkaar gezet voor het nieuwe jaar. We stellen het zeer op prijs wanneer er veel dames aanwezig zijn op de avonden en deelnemen aan de overige activiteiten.

Met elkaar zijn we toch het Monsterse KVG.
Namens het gehele bestuur wens ik een ieder veel geluk en gezondheid toe in het jaar dat komen gaat.

Vriendelijke groet,

Ineke Zwinkels