Wie zijn wij

Wie zijn wij?

KVG staat voor katholiek vrouwengilde. De leden wonen in en rondom Monster. Hoewel de k in onze naam staat verwelkomen wij uiteraard dames met allerlei achtergronden. Het is de bedoeling om met elkaar een gezellige, leerzame of waardevolle avond te hebben.

Hiertoe organiseert het bestuur elke 3e maandag in de maand een ledenavond en nodigt hiervoor een spreker uit of een groep mensen die entertainment brengen in de vorm van muziek of theater. Soms bezoeken we een organisatie op hun locatie, zoals de brandweer of de reddingsbrigade.

Ons programma loopt van september tot en met mei en we sluiten begin juni het seizoen af met een fietstocht.
Naast deze vaste avonden is er elke maand een activiteit. Deze bestaat uit een fietstocht of bezoek aan een museum of bedrijf. Dikwijls gaan we daarna nog lunchen of koffie drinken.

Enkele leden van onze club hebben een wandelclub opgezet. Hieraan kunnen alle dames meedoen. Dit is elke 14 dagen op donderdagmorgen en na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Daarnaast wordt er in diverse clubjes, om beurten bij de leden thuis, het spel canasta gespeeld. Dit gedurende het heel seizoen.

Ook in de zomermaanden willen we elkaar ontmoeten. In de maanden juni, juli en augustus is er geen programma maar dan gaan we elke maand een keer met elkaar koffie drinken op diverse locaties n het Westland. Kortom sluit je aan en deel mee in onze gezelligheid.