Nieuwtjes

KVG Monster
Choorstraat 99
2681 AR MONSTER

Naaldwijk, 3 april 2019

Geachte dames,
Namens het bestuur van Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice wil ik u hartelijk danken voor uw gift van € 440,– die wij van u mochten ontvangen naar aanleiding van de kerstloterij.
Wij waarderen deze gift en zijn u hiervoor zeer erkentelijk.
Uw gift zullen wij goed gebruiken voor het mooie werk wat in het hospice en in de thuiszorg wordt gedaan.
Wij ervaren deze gift als een steun in de rug voor de vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice,

Elma van den Bos
Secretaris