Terugblik

REDPEN

 

Hier kunt u de verslagjes vinden van de ledenavonden en activiteiten.

Wij streven ernaar om iedere keer een ander KVG-lid iets te laten vertellen over een avond of activiteit.

Doet u mee ? Aanmelden kan bij één van de bestuursleden.