Nieuwsbrief

nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

– Jaarvergadering 19.45 uur
– Bianca Tiegelaar 20.30 uur
– Koffie schenken
– Lunchen ROC Mondriaan
– Jaarboekje
– Uitje 

 

 

 

Maandag 16 maart: jaarvergadering en Bianca Tiegelaar
– Opening door de voorzitter.
– Jaarverslag activiteiten 2019.
– Financieel verslag 2019 en de begroting voor 2020 (als bijlage bijgevoegd).
– Verslag en benoeming van de kascommissie.
– Als aspirant bestuursleden worden Maria Zuidgeest en Meriam Kemper voorgedragen.
Leden kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het secretariaat t.n.v. Joke van der Burg, tot 5 dagen voor de ledenavond, dus tot 11maart a.s.
– Nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom. Als lid mag je een eigen kandidaat voordragen. Dit moet schriftelijk bij het secretariaat, tot 5 dagen voor de ledenavond, voorzien van 5 handtekeningen.
– Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar zijn Anke, Winnie en Joke.
– Rondvraag.
– Sluiting door de voorzitter.

Na de vergadering zal er een cheque overhandigd worden aan de stichting VeMe.
Het geldbedrag hierop is opgehaald met de kerstloterij. Wat de stichting precies inhoudt zal dan verteld worden. Middels een brief van Gerda van Heijningen is er met de kerst al het nodige over geschreven.

Na de pauze komt Bianca Tiegelaar.
Vanuit haar liefde voor natuur, mens en dier zet zij zich al jaren in voor een schone leefomgeving. Zij wordt ook wel de “SchoonMoeder” van het Westland genoemd.
Zij komt ons vertellen over zwerfafval.
Al het vuil wat op straat ligt en niet wordt opgeruimd, komt uiteindelijk in de zee terecht. Mede hierdoor ontstaat de “plastic soep”.
Met haar afval weet zij ook de mooiste kunstwerken te maken.
Over haar passie komt zij ons vanavond vertellen.
Dit onderwerp is voor iedereen, die de natuur na aan het hart ligt, van groot belang.

Niet-leden zijn welkom vanaf 20.30 uur tegen betaling van €5,- waarbij koffie/thee en een hapje inbegrepen zijn.
Koffie schenken
Ria Regeer en Annemiek de Brabander verzorgen de koffie en de thee,
die vanavond gratis is.
Wanneer jullie onverhoopt niet kunnen, dienen jullie zelf voor vervanging te zorgen.

Lunchen bij ROC Mondriaan
Op dinsdag 24 maart gaan we lunchen in restaurant Classique,
waar zowel warme als koude gerechten geserveerd gaan worden.
Volgens kenners erg goed eten.
Na de lunch staat er nog een rondleiding gepland.
De prijs is €9,75 en dit is exclusief drank.
Vertrek 10.00 uur vanaf de Machutus, vervolgens met de auto naar de Balsemienlaan in Kijkduin en dan met bus 24 naar de Theresiastraat in Den Haag.
Vergeet dus je OV kaart niet!
Nog een klein stukje lopen en dan ben je bij het ROC Mondriaan.
Aanmelden bij Maria Damen, vóór 11 maart,
m.damenolsthoorn@gmail.com of tel. 0174-750621

Let op: er kunnen maximaal 20 personen mee!

Jaarboekje
In het jaarboekje staan op blz. 35 de koffieochtenden vermeld.
Deze data kloppen.
Op blz. 47 staan echter de data van vorig jaar, dus deze kloppen niet.

Uitjes
Zijn er leden, die in april of mei een leuk uitje weten en dit ook willen organiseren?
Ga dan gerust je gang.

Weetjes………………….
– Verander je van adres of mailadres, mail dit dan aan Joke van der Burg
– Is er iemand ziek of overleden, geef dit aan ons door
– Heeft er iemand een jubileum te vieren, zeg het ons
– Er kunnen weer tijdschriften achter gelaten of mee genomen worden van de tijdschriftentafel
– Bekijk onze website nog eens www.kvgmonster.nl
Graag tot ziens op de ledenavond.
Het KVG Bestuur