Nieuwsbrief

nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF  APRIL 2021           

Lieve dames,

Het spreekwoordelijke ‘de kogel is door de kerk’ geldt nu voor ons KVG. We hebben jullie gevraagd naar jullie mening over het voortbestaan van ons gilde. De aanleiding hiervoor was dat zittende bestuursleden hebben aangegeven hun functies beschikbaar te stellen. En helaas hebben we geen leden kunnen vinden die de functies van het dagelijks bestuur in willen vullen.

Het was een spannend moment voor ons als bestuur om deze vraag in deze onzekere tijd aan jullie voor te leggen. We hebben elkaar al zo lang niet meer kunnen ontmoeten en de coronamaatregelen laten dit nog steeds niet toe. Toch heeft de vraag nooit met dit laatste te maken gehad. Als bestuur hebben we al een aantal jaar de oproep gedaan en we hebben er dan ook de nodige vergaderuren aan besteed.

De uitslag is duidelijk. Die staat in deze Nieuwsbrief.

Hoewel er veel tegenstemmers zijn, is dit toch de minderheid. We waren wel erg blij met de vele mooie reacties die erbij stonden en we zien dit dan ook als een compliment aan het bestuur en ook aan ons KVG zelf. We hebben elkaar leren kennen en echt iets betekend voor elkaar. En ieder voor zich kan hier toch haar voordeel mee doen.

Er wordt dan nu een tijdperk afgesloten. Een tijdperk waarin vrouwen zich hebben ontwikkeld waarmee de doelstelling van 62 jaar geleden bereikt is. Dan is het spijtig wanneer dit ophoudt maar de avonden veranderden van vooral informatie en enig amusement naar minder informatie en veel amusement. Hiermee is de doelstelling niet meer de oorspronkelijke. De voortschrijdende verandering in de samenleving heeft zijn consequenties met nu voor ons deze beslissing. De herinnering blijft echter, die nemen we mee in ons hart.

We gaan er vanuit dat we nog dit jaar een mooi gezamenlijk afscheidsmoment zullen hebben. We houden jullie uiteraard per nieuwsbrief op de hoogte.

Een warme groet van Ineke

 

Zoals Ineke hierboven al schreef, zijn de stemmen geteld.

De uitslag is als volgt:

VOOR opheffing;    50 stemmen

TEGEN opheffing:  22 stemmen

BLANCO:                  1 stem

14 dames hebben niet gestemd.

In principe is het KVG Monster nu ontbonden en is er geen bestuur meer.

Daar er nog wel het een en ander afgerond moet worden, stellen wij voor dat wij dat als oud bestuursleden voor jullie doen. Denk aan bankzaken, kamer van koophandel, organiseren van een feestelijke afsluiting en wat nog meer ter sprake komt. Uiteraard zullen we, mocht dat nodig zijn, een beroep doen op jullie.

Mocht iemand hiertegen  bezwaar hebben, laat dit dan weten!

Voorlopig kunnen we even niets doen, omdat we nog niet bij elkaar kunnen komen.

Gelukkig vinden er veelvuldig vaccinaties plaats en zal een groot deel van jullie haar eerste prik al gehad hebben. Zodra een ieder haar tweede prik heeft en we bij elkaar geweest zijn als afsluiting, is KVG Monster officieel opgeheven☹

Vriendelijke groeten, 

Joke van der Burg 

Verjaardagen in april:

Marga Koenekoop        8 april       75 jaar

Toke Knijnenburg        16 april     65 jaar

 Gonnie Hofstede         25 april    75 jaar