Nieuwsbrief

nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

– Dr. B. Knippenberg 19.45 uur
– Koffie schenken 19.30 uur
– Schilderen Dikke Dames 19.00 uur
– Kerstmarkt 11.00 uur
– Rabo ClubSupport

Maandag 21oktober: dr.B. Knippenberg
Dr. Knippenberg is een gepensioneerd hartchirurg.
Hij ontwikkelde, in het ziekenhuis waar hij werkzaam was, een bijzondere operatiekamer, waarbij moderne technieken werden toegepast.
Vanavond laat hij ons kennismaken met zijn manier van werken, waar zowel artsen, als hartpatiënten veel profijt van hebben.
We starten om 19.45 uur in de Noviteit, in de tuinzaal.

Koffie schenken
Dit keer wordt er koffie geschonken door Trees Ravestijn en Mieke Bunnik.
Wanneer je niet kunt, dan graag zelf voor vervanging zorgen.
De koffie kost €1,25 Wil je dit gepast betalen, zodat het voor de koffiedames overzichtelijk blijft.

Maandag 28 oktober: “Dikke Dames” schilderen
Als het goed is, heeft een ieder die aan deze schilderavond meedoet, haar keuze voor het schilderij doorgegeven en betaald.
De avond begint om 19.00 uur in de Noviteit.

Vrijdag 22 november: Kerstmarkt Kasteel De Haar
Vertrek met de bus naar deze gezellige fair is om 11.00 uur vanaf het Woutersplein.
Thuiskomst rond 21.30 uur.

Rabo ClubSupport
Degenen die nog niet gestemd hebben en wel lid zijn van de Rabobank, kunnen vandaag nog hun stem uitbrengen.

Kerstviering
Voor de kerstviering van 16 december aanstaande, zoeken we iemand, die mee wil helpen een dienst in elkaar te zetten. Dat wil zeggen zoeken naar een mooie
tekst en bijpassende gedichten.
Wie meldt zich aan?

Wist je dat………………..
Wanneer je van woonadres of mailadres verandert, dit kan mailen naar
Joke van der Burg

Wanneer er iemand ziek of overleden is, dit aan ons doorgegeven kan worden

Wanneer er iemand een jubileum te vieren heeft, dit aan ons gemeld kan worden

Er weer tijdschriften achter gelaten of mee genomen kunnen worden van de tijdschriftentafel
Onze website nog steeds het bekijken waard is www.kvgmonster.nl

Thea van Heyningen 7 november 85 jaar wordt en
wij haar van harte feliciteren!

Graag tot ziens op de ledenavond.
Het KVG Bestuur