Nieuwsbrief

nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021           

 

Beste dames,

We hopen dat jullie allemaal goede dagen hebben gehad tijdens de kerst en de jaarwisseling.

Het nieuwe jaar 2021 is al begonnen en helaas hebben we elkaar niet persoonlijk de hand kunnen schudden, omdat we nog steeds in de lockdown zitten. Desalniettemin wensen we jullie allemaal een goed nieuw jaar toe.

Dit was ook de wens van velen van jullie, toen we een kerstpakketje bezorgden.

Hartelijk dank voor de vele fijne reacties en de positieve wensen daarbij!

Voorgenomen opheffing KVG Monster                                           

Zoals jullie bekend, zijn we al vanaf 2018 naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Helaas is het onmogelijk om een adequate invulling voor de vertrekkende leden van het bestuur te vinden.

Daarom hebben we, als bestuur, unaniem besloten om de opheffing van het KVG Monster voor te leggen aan de leden.

In maart 2021, aansluitend aan de jaarvergadering, zal er een bijzondere ledenvergadering gehouden worden.

Het bestuur zal jullie dan vragen of jullie het eens zijn, met het voorstel om het KVG Monster op te heffen.

(Mogelijk komt er een digitaal verzoek tot stemming, wanneer de coronamaatregelen hiertoe nog aanleiding geven.)

Tijdens deze bijzondere ledenvergadering zal eveneens een voorstel komen/ besluit genomen worden over het geldbedrag dat op de rekening van het KVG staat.

Jullie kunnen hierover ideeën toesturen.

Het hele bestuur vindt het een moeilijk besluit, omdat we de laatste jaren met veel plezier de avonden en activiteiten van het KVG hebben georganiseerd.

Het ledenaantal bleef gelijk en we hebben zeker in 2019 een geweldig jaar gehad.

De leeftijd van onze leden gaat echter gestaag omhoog en daarmee neemt de bereidheid om in het bestuur zitting te nemen af.

Jongere vrouwen worden op dit moment geen lid meer. Mogelijk is dit een teken dat de tijd voor een Vrouwengilde voorbij is. We kunnen immers allerlei informatie vinden via internet en andere bronnen. We zijn wereldburgers geworden, vrouwen van NU, SAMEN OP WEG. Hier mogen we trots op zijn.

Eigenlijk kunnen we stellen dat het oorspronkelijke doel na meer dan 60 jaar bereikt is. Dit is een compliment aan ons allen. Het is nu vooral de gezelligheid die ons bij elkaar houdt.

De komende maanden zullen we in de nieuwsbrief nadere mededelingen doen.

In principe is de jaarvergadering/ bijzondere ledenvergadering gepland op maandag 15 maart a.s. Afhankelijk van de situatie zal deze gehouden worden in de Noviteit om 19.45 uur.

Vriendelijke groeten,

Het KVG bestuur