Home

Welkom bij het KVG Monster

Onze gilde-avonden worden gehouden op de 3e maandag van de maand in Dorpshuis “De Noviteit” , Kloosterlaan 33 Monster.
De contributie bedraagt €30,- per jaar . Dit bedrag kan worden over  gemaakt op rekeningnr. NL64 RABO 0342 9836 28 t.n.v. KVG Monster van de Rabobank.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. De deur staat open staat voor belangstellenden tegen betaling van € 3.50.

De leden zijn zelf aansprakelijk als er schade ontstaat tijdens een georganiseerde dag/avond.

U ontvangt voor een ledenavond via de mail of post een uitnodiging met nadere informatie.

Wij horen graag uw tips en nieuwe ideeën , want het bestuur staat open voor opbouwende kritiek en uw mening. Geeft u wel een adres wijziging door aan de ledenadministratie. Als u, om wat voor reden ook, uw lidmaatschap wilt opzeggen, dit schriftelijk moet doen vóór 1 november bij de ledenadministratie of op www.kvgmonster.nl.