Home

Welkom bij het KVG Monster

Onze gilde-avonden worden gehouden op de 3e maandag van de maand in Dorpshuis “De Noviteit” , Kloosterlaan 33 Monster.
De contributie bedraagt €30,- per jaar . Dit bedrag kan worden over  gemaakt op rekeningnr. NL64 RABO 0342 9836 28 t.n.v. KVG Monster van de Rabobank.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. De deur staat open staat voor belangstellenden tegen betaling van € 3.50.

De leden zijn zelf aansprakelijk als er schade ontstaat tijdens een georganiseerde dag/avond.

U ontvangt voor een ledenavond via de mail of post een uitnodiging met nadere informatie.

Wij horen graag uw tips en nieuwe ideeën , want het bestuur staat open voor opbouwende kritiek en uw mening. Geeft u wel een adres wijziging door aan de ledenadministratie. Als u, om wat voor reden ook, uw lidmaatschap wilt opzeggen, dit schriftelijk moet doen vóór 1 november bij de ledenadministratie of op www.kvgmonster.nl.

60 jaar
KVG Monster
Deze diamanten mijlpaal vieren we op
woensdag 10 april 2019
Je wordt uiterlijk om 12.45 uur verwacht
bij de Westlandse Druif .

Wat er daarna gaat gebeuren,

blijft één grote verrassing!!!
Als afsluiting van deze dag gaan we
genieten van een overheerlijk buffet.
Dit zal niet alleen bestaan uit
culinaire heerlijkheden, maar ook
voorzien zijn van theatrale
en muzikale hoogstandjes.

Het feest eindigt rond 21.30 uur.


Kledingadvies: feestelijk casual

Het bestuur wenst je een hele fijne en
gezellige dag!
Ineke, Anke, Angelina, Winnie,
Elles, Mieke en Joke